Massage, bewustwording en seksualiteit

Bona Sento

Take your pleasure seriously!

Data 2019

workshop, lezing, trajectvan maandag tot vrijdag
Individuele begeleiding, in groep of in koppeltelkens op afspraak

van 11 u tot 19 u